KAZAN TEKKE KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE BİRİKTİRME DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

SAYIN ÜYELERİMİZ;

Kazan Tekke Köyü Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündemle 24 Nisan 2022 pazar günü Saat 14.00-16.00 arasında Köy Konağımızda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Dernek Tüzüğümüzün 14. maddesi gereğince çoğunluk şartı aranmaksızın aynı adres ve saatte 01 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin toplantıya katılmalarını bekler saygılar sunarım. 30 Mart 2022

ALİ YÜKSEL

DERNEK BAŞKANI

1- Açılış ve Saygı duruşunun yapılması,

2- Toplantıyı yönetecek Divan Kurulunun seçilmesi,

3- Seçilen Divan Kuruluna Toplantı Tutanağının imza edilmesi yetkisi verilmesi,

4- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı okunması,

5- Okunan faaliyet raporları hakkında konuşmak isteyen üyelere söz hakkı verilmesi,

6- Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı oylanarak ibra edilmesi,

7- Üç yıllık tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanarak kabul edilmesi,

8- Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi,

9- Yeni seçilecek Yönetim Kuruluna Esertepe’deki arsamızın satılması, devredilmesi, kiraya verilmesi, inşaat yapımına verilmesi, arsamızın satılması durumunda elde edilecek gelirle taşınır/taşınmaz mal alınması hususlarında yetki verilmesi,

10- Dilek ve temenniler

11- Kapanış.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir