GÖZLEME FESTİVALİNİN İPTALİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sayın Üyelerimiz, Sayın Köylülerimiz;  

Gözleme festivalimizin amacı; Köylülerimizi bir araya getirmek tanıştırmak ve kaynaşmayı sağlamanın yanında festivalde toplanacak yardımları köyümüz ile ilgili işlere harcamaktır. Ayrıca festivalimize davet ettiğimiz milletvekilleri, Kaymakam, Belediye Başkanları ve üst düzey bürokratlara köyümüz hakkında bilgi vermek, Kazana bağlı bir TEKKE Köyünün varlığından haberdar etmek, dolayısıyla bire bir görüşmek suretiyle köy sorunlarımıza yardım istemektir.    

Son yıllarda gerek kene, böcek vs gibi haşere korkusuyla gerekse başka nedenlerden dolayı festivalimize gerekli katılım sağlanamamış, festivalimiz festivallikten çıkmış adeta piknik yapmaya dönüşmüştür. Tüm çağrılara ve davetlere karşılık festival için gelenleri bile festival alanına toplanamamıştır. Festivallerin başarısı katılımın çokluğundan geçtiği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bunun en büyük örneği geçen yılki festivalimize Kazan Belediye Başkanı Sayın Lokman ERTÜRK ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih GÖKÇEK’te teşrif edecekti. Ancak Sayın Belediye Başkanının önceden festival alanına (Kumarı’ya) gönderdiği ilgili kişilerce festivale katılan kişi sayısının az olduğunun telefonla bildirmesi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek festivalimize gelmekten vazgeçmiştir. Şayet Büyükşehir Belediye Başkanımız gelseydi kendisinden isteyeceğimiz ve faydalanacağımız çok şey olacaktı.   Köy Muhtarlığı, ihtiyar heyeti ve Dernek Yönetim Kurulumuzca 21 Haziran 2011 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda, Varlığı Köy tüzel kişiliğine ait olan Türbe’nin önünde bulunan Beylik Arpalığı adı altında bilinen tarlanın Muhtarlıkça kiraya verilmeyerek, burada gerekli düzenlemenin yapılarak festival alanı haline getirilmesine ve bundan sonra yapılacak festivallerin Gözleme festivali olarak değil, “Turasan Şah’ı Anma Günü “ olarak yapılmasına karar verilmiştir. Kazan Belediye Başkanı Sayın Lokman ERTÜRK’ten belirtilen yerin festival alanını dönüştürülmesi işlemlerine yardımcı olacağına dair gerekli görüşmeler yapılmış ve sözler alınmıştır.   Söz Konusu Anma gününde tüm gelmiş geçmiş ecdadımız, ebelerimiz, dedelerimiz, analarımız babalarımızın ruhları için mevlidi şerif okutulması planlanmaktadır. Okutulacak Mevlidi Şeriften sonra mezarlık ziyareti gerçekleştirilecektir. Ziyaret sonrasında festival alanında yapılacak konuşma ve etkinliklerle 2 veya 3 saatlik bir programdan sonra tüm köylümüzü serbest bırakılacaktır.      Festival alanı olarak belirlenen alanda gerekli düzenlenmenin yapılması için bu yıl 03.07.2011 tarihinde yapılmasını planlanan festivalimiz iptal edilmiştir.   Bu konudaki değerli görüşleriniz bize ışık tutacaktır. (Değerlendirmelerin kendi web sitemiz olan www.kazantekkekoyu.com adresinden yapılması önemle rica olunur.)   Tüm köy halkımıza ve üyelerimize saygı ile duyururuz.   DERNEK YÖNETİM KURULU ADINA ALİ YÜKSEL 27 Haziran 2011

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir